Get Adobe Flash player

PSB

                                                                     PSB

Ang PSB o Paska Speakers Bureu ay binubuo ng mga katekista na dumaan sa pagsasanay upang maging mga tagapagsalita sa Diyosesis ng Malolos. Sila ang mga katekistang katuwang ng mga Madre sa pagbibigay ng seminar, lalo na ng Initial Formation Seminar para sa mga bagong katekista, gayundin sa pagbibigay ng Recollection sa mga bata sa pampublikong paaralan at sa mga magulang ng mga batang nasa ikatatlo at ikaanim na baitang.

Message:Could not retrieve the resource. Error: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request
Message:Could not retrieve the resource. Error: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request
Message:Could not retrieve the resource. Error: could not send the HTTP request: Could not execute the request: Failed sending HTTP request